Studiebesök

Vi tar gärna emot studiebesök på vår förskola.

Vi har följande upplägg för dessa besök:
Som introduktion kommer någon av oss att hålla en ca 2 timmar lång föreläsning om vilka val vi bygger vår förskola kring. Detta för att ni ska få en bild av varför det ser ut som det gör hos oss. Vi brukar dela med oss av våra tankar kring vad våra barn har rätt att kräva av vår förskola och kommer då bl.a. in på vilken barnsyn/kunskapssyn som ligger bakom. Hur vi tänker kring vår pedagogiska miljö, vårt material, vår organisation samt hur vi försöker att utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation som verktyg.

Då vår förskola är så liten brukar vi hålla till i konferenssalen på något hotell om ni är fler än 10 stycken. Efter detta går vi runt på Bikupan och ni har möjlighet att ställa frågor kring det ni ser.

Vi beräknar att hela besöket tar ca 3 timmar med föreläsning och visning.

För mer information, kring kostnad etc, kontakta oss på 070-5802062

Annonser