Processbok

Processbok

Varje år dokumenterar vi och utvärderar vi vårt läsår genom att skriva en bok. Den är främst för Bikupans familjer och pedagoger, för andra intresserade i och utanför förskolevärlden, men också ett dokument riktat utåt mot samhället. Boken är samtidigt vår årsrapport, som visar Bikupans verksamhet och tankarna bakom den. Vi försöker med bokens hjälp, att formulera vår definition av vad en förskola kan vara. Vår bok öppnar också upp för ett nytt sätt att tänka kring fortbildning där det gemensamma arbetet med boken är grunden. Vår önskan är att skapa ett levande dokument som visar, inte bara våra tankar, utan också hur vi praktiskt ”lever” dem samt hur vi vill utveckla oss framåt. Skapandet av denna bok är i allra högsta grad att arbeta med pedagogisk dokumentation. Utan arbetet med vår bok skulle inte den utveckling som sker hos oss varit möjlig. Den har blivit det verktyg som hjälper oss att skapa vår framtid och vi ser den som ett av våra främsta arbets- och reflektionsverktyg.

Utgivna böcker:

Är du intresserad av att köpa en bok kan man göra det för 200:- inkl. moms.
Beställa kan man göra genom att skicka ett mail till info@bikupan.net eller använda vårt kontaktformulär. Ange vilken/vilka böcker du vill ha samt antal, adress & faktureringsadress.

Annonser