Pedagogisk miljö

Vår pedagogiska miljö

Både barn och vuxna ska känna sig välkomna och må bra i de miljöer vi erbjuder. Vi utgår från att förskolan ska vara ett komplement till hemmet och har därför skapat miljöer som är fria från de traditionella förskolemiljöerna. Vi försöker också så långt det går att tänka återbruk när vi väljer material till vår förskola.

På Bikupan ser vi både den inre och den yttre miljön som ”den tredje pedagogen”. Med det menar vi att den pedagogiska miljön ska fungera som en aktiv del av verksamheten och vi vill att de miljöer och material vi erbjuder barnen samverkar med både barn och vuxna och finns i ett sammanhang där det är lätt, roligt och utvecklande att lära sig. Vi försöker tänka vilka egenskaper vi vill att denna tredje pedagog ska ha, vilka olika miljöer behöver vi ”anställa” som stödjer vår barnsyn och kunskapssyn. De miljöer och material barnen möter vill vi också ska spegla det vi är nyfikna på just nu. De ska ge spännande lekfulla impulser och skapa stämningar inför det vi vill undersöka. Många faktorer blir viktiga, allt från de material vi väljer, de ”rum” vi skapar, hur vi ”laddar” den plats vi tänker mötas på, pedagogernas frågor samt till olika inramningar som tex ljud, ljus, gruppsamansättning mm.

Pedagogerna på förskolorna i Reggio Emilia använder begreppet ateljékultur, vilket vi starkt kan identifiera oss med. De ser på sina pedagogiska miljöer som ateljéer för olika slags utforskande vilket vi också strävar efter. De pratar om att skapa miljöer och välja material utifrån tre aspekter, en estetisk aspekt, en vetenskaplig aspekt samt en berättande aspekt. Dessa aspekter speglar sig förhoppningsvis i de miljöer barn och vuxna möts av på vår förskola.

Läs mer om ateljekultur.

 

Annonser