Pedagogisk dokumentation

Att fånga värdet

Den pedagogiska dokumentationen är ett av de viktiga verktyg som gör vårt arbete möjligt. Genom våra dokumentationer visar vi barnen, föräldrarna, varandra och andra att det vi gör är betydelsefullt och viktigt. Dokumentationerna i sig blir de oumbärliga verktyg som gör det möjligt för oss att komma vidare i arbetet. De blir till stöd vid våra reflektioner och hjälper oss att se vad som händer, kommunikationen mellan barnen mellan barnen och pedagogerna samt barn och material/miljö. Målet med dokumentationen är att fånga ”värdet” av den speciella situationen, värdet för barnen, det gemensamma värdet och det individuella.  De dokumentationer vi väljer att synliggöra på våra väggar blir också en del av vår pedagogiska miljö. Vi vill att de ska vara levande väggar som  ger möjlighet  till reflektion. De ska fungera som ”mötesplatser” både för barn och pedagoger men även föräldrar. Vi vill också att de ska förmedla en bild till de som besöker oss vad Bikupan är för slags förskola.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Annonser