Organisationen

Att organisera för delaktighet

Vår organisation är en viktig del i hur vi lever våra värden. Vi har valt att inte ha fasta arbetslag utan att varje läsår förändra genom en rotation där två pedagoger följer de barn som byter avdelning. Detta både för att kunna ta vara på kunskapen om det enskilda barnet men också vad barnen varit med om tillsammans med sina vänner under det läsår som gått. En pedagog stannar kvar för att behålla och föra vidare erfarenheter och kunskaper om att jobba med den specifika åldersgruppen. Denna pedagog tar emot två nya kollegor som med nya ögon kan tillföra nya perspektiv som förändrar och berikar det som sker på avdelningen. På detta sätt kan vi skapa en kontinuitet både för barnen och för arbetet med en specifik åldersgrupp. Vi tar till vara på kunskaper som vi skapat tillsammans men skapar samtidigt en öppenhet för att saker kan vara annorlunda genom att vi ”blir på nytt” i alla möten. Vi pedagoger är högst två år i följd på samma avdelning. Detta medför att vi får med oss nya erfarenheter som gör att vi ser på barnens undersökande på ett nytt sätt. På så sätt skapas nya frågor och vi kan undersöka samma fenomen år efter år utan att ”ledsna” på dem.

Hur vi organiserar oss som pedagoger i huset påverkar också vår möjlighet att smitta varandra, inte bara genom att vi byter arbetslag utan också genom den reflektionskultur vi har organiserat för. Vi bjuder in varandra att dela tankar genom reflektion i tvärgrupper där vi får möjlighet att utifrån dokumentationer använda ”flera hjärnor”.

Annonser