Bikupan

Välkommen till vår nya gemensamma hemsida för Bikupan, Guldkusten och Fröhuset

Alba förskolor i Östersund

 

Bikupan finns i Östersund och är en enskild förskola som drivs som ett aktiebolag och som är ett dotterbolag till ett litet bolag ifrån Norge som heter  Alba. Bikupan har ingen ambition att göra vinst utan en eventuell vinst går till att utveckla vår verksamhet. Våra intäkter utgörs av de bidrag vi får från Östersunds kommun samt föräldraavgifter vilka är baserade på maxtaxan. Vi följer de regler och rättigheter som övriga förskolor i Östersunds kommun har att följa.

IMGP7524

Vi vill vara ett komplement till hemmen och ser på förskolan som alla barns rätt till en pedagogisk verksamhet i kombination med föräldrarnas behov. Vi drivs av ambitionen att utveckla vår pedagogiska verksamhet utifrån den pedagogiska filosofin som lever på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i norra Italien (Reggio Emilia Institutet Sverige). En del i detta är att vi fördelar barnen i så åldershomogena grupper som möjligt. Vi har 69 barn fördelat på 4 avdelningar, antalet barn per avdelning varierar varje år efter behov. På varje avdelning jobbar i snitt 3 pedagoger.

Hjärtat(1-2 år) ca 12-13 barn

Handen(2-3 år)ca 14-16 barn 

Ögat (3-4 år) 18-20 barn

Örat(4-5 år) 22-24 barn

Annonser